All Catalogs

EPOXYHARZ UND HÄRTER 700GR.


Produktcode 0000468226

31,28 €
Incl. MwSt.
Stück


auf LagerEPOXYHARZ UND HÄRTER 700GR.

De mengverhouding van de epoxyhars tot de harder is 3 : 1. Het gebruik van meer harder zal niet een hogere verwerkingssnelheid (zoals bij polyesterhars), maar wel een slechter resultaat geven.

Deze lamineer epoxy is,na uitharding sterk, tot 70 graden Celsius. De minimale verhardingstemperatuur is 0ºC.

Bij het gieten van dikke delen (meer dan 1-2 cm) zal de temp. tijdens het uitharden gemakkelijk boven de 100º kunnen stijgen en begint het epoxymengsel te koken en te schuimen. Er moet dus voor gezorgd worden dat de temperatuur tijdens de harding niet boven de 100ºC komt.
Men kan hiertegen het volgende doen:
A: niet dikker dan 1-2 cm gieten.
B: het epoxymengsel vullen met vulstof.
C: de begintemperatuur lager te nemen.

WAARSCHUWING H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Produktcode 0000468226
Marke Wilsor
EAN 8716326021019

Produktcode 0000468226
Marke Wilsor
EAN 8716326021019


Wird oft zusammen gekauft